Welkom,

Van harte welkom op mijn webstek!

Politiek is ... vorm geven aan de maatschappij , vanuit mijn ervaring en politiek engagement en de initiatieven die op stapel staan wil ik een aanzet geven tot een eerlijke, diepgaande en positieve gedachtenuitwisseling over de pijnpunten die daarbij aan bod moeten komen.

Het zal u niet verbazen dat ik als voorzitter van het OCMW van Koksijde mij vooral wil concentreren op de thema's tewerkstelling, armoede, huisvesting en zorg. Hebt u ook een frisse kijk , een goede vraag of een nuttige tip , aarzel dan niet om contact op te nemen.

Wellicht kunnen wij samen invulling geven aan het sociale beleid in de gemeente waardoor niemand uitgesloten wordt maar wel kansen krijgt om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

2012 wordt dus een druk en belangrijk jaar.

Op zondag 14 oktober staan immers de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda.

Voor wie ook dat tikkeltje meer menselijkheid in de harde politieke wereld wil, voor wie ook vindt dat Koksijde een betere plaats op de sociale kaart verdient, voor wie vindt de dat in ons politieke denken de mens centraal moet staan , ben ik bereid mijn beste krachten te geven.

Wij hebben samen een mooi 10 Punten programma samengesteld,  zie Kartellijst.
Mijn bijzondere aandacht gaat ook naar de Kansarmen in onze samenleving, vooral kinderen die opgroeien in armoede, alleenstaande ouders en personen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Naar de meer dan 10.000 zestigplussers die in onze gemeente wonen. Ik wil er voor zorgen dat ze zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving kunnen wonen met de aangepaste thuiszorgdiensten aan te bieden en de mogelijkheid om in een aangepaste service flat te komen wonen. Wij kijken naar de mogelijkheid om in iedere deelgemeente bijkomende service flats te bouwen.
Niet alleen ouderen krijgen mijn aandacht, maar ook naar de jongeren moeten we kijken voor tewerkstelling en de mogelijkheid om in hun Koksijde te kunnen blijven wonen. Wij zijn een gemeente die leeft en wij zullen er alles aan doen om met de hele ploeg verder te werken aan een “Leefbaar Koksijde”.
Willen we er samen aan werken ?

Greta Suber-Delie,
Schepen Koksijde & Voorzitster OCMW